olieprijzen

Klik voor PDF

Door het aanbod van goedkopere elektriciteit uit Duitsland en een mogelijke daling van de olieprijs, is de kans groot dat Nederlandse consumenten minder gaan betalen voor hun energie. Dat is de prognose van het economisch bureau van ABN AMRO over de energiemarkt. Of de dalende energieprijzen zich daadwerkelijk vertalen in een lagere energierekening hangt af van de stijging van netwerkkosten en belastingen.

Het Duitse energiebeleid

De Energiewende is het Duitse duurzame energiebeleid dat erg succesvol is. In Duitsland worden enorme investeringen in groene energie gedaan. Op dit moment is er zelfs een overschot wat betreft met name windenergie. Dat overschot kan in Nederland met grote korting of zelfs gratis worden afgenomen.

Hoe komen in Nederland energieprijzen tot stand?

In Nederland zijn de energietarieven opgebouwd uit 3 onderdelen: levering, belastingen en netbeheer. Daarnaast is er de grote invloed van olieprijzen.

  • Levering

Je betaalt een vast bedrag voor de administratie en transport van de energie. Dat heet vastrecht. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van de huur van de meter of van de aanleg en onderhoud van het netwerk. Deze kosten worden doorberekend aan de consument. De kosten die energiemaatschappijen rekenen verschillen in de praktijk nogal. De prijzen die per jaar worden berekend variëren tussen de  € 50 en € 170. Voor consumenten is het raadzaam dit goed op de jaarrekening goed na te kijken.

  • Belastingen

De overheid stelt energiebelasting vast om een lager energieverbruik te stimuleren. Een deel van het energieverbruik binnen huishoudens is onbelast omdat energie als basisbehoefte wordt gezien. Dit deel wordt gecompenseerd via een belastingvermindering: dat is de heffingskorting.

Netwerkkosten worden bepaald door de overheid. Deze kosten worden door de energiemaatschappij doorberekend aan de consument.

  • Invloed van olie- en gasprijzen

De energieprijs wordt beïnvloed door internationale olie- en gasprijzen. Die komen tot stand door een complex spel van vraag en aanbod, speculatie, wereldpolitiek en emotie.

In het Energieakkoord staat dat er een belastingkorting komt op groene stroom, wellicht tot wel 50%. Dat wijst erop dat de consument straks wellicht daadwerkelijk minder gaat betalen. Wel is het dan van belang dat de kosten voor het vastrecht niet de pan uit rijzen.

Goede hoop ook voor de toekomst

In het Energieakkoord heeft het kabinet afspraken gemaakt om zelf fors te investeren in groene stroom. Er wordt veel verwacht van wind- en zonne-energie. Met die investeringen moet Nederlandse groene stroom voor veel consumenten op termijn toegankelijk en betaalbaar worden. Op het moment dat goedkope stroom uit Duitsland niet meer kan worden afgenomen, kunnen Nederlanders betaalbare groene stroom uit eigen land halen.

gasverbruik bij nieuwe woningen