De Nederlandse overheid wil in 2020 het EU-quotum behalen dat stelt dat 14% van de energie opgewekt moet zijn uit duurzame bronnen. Zonne-energie is een belangrijke pijler in deze doelstelling. Zonne-energie is een energiebron die op dit moment wereldwijd een explosieve groei doormaakt.

Zon in Nederland

Zonnepanelen werken ook als het bewolkt is, want wolken houden maar een deel van het zonlicht tegen. In Nederland kunnen zonnepanelen dus toch behoorlijk wat energie opwekken. Dat is niet zoveel als aan de Middellandse Zee, maar de opbrengt is nog altijd behoorlijk hoog. Die opbrengst is afhankelijk van de plaatsing. Plaats je de zonnepanelen op het zuiden, dan leveren ze een stuk meer op dan als je ze op het noorden plaatst.

Waar je op moet letten?

  • Bedenk eerst hoeveel ruimte je op je dak hebt om zonnepanelen te plaatsen. Houd er daarbij rekening mee of er obstakels op het dak zijn, zoals een schoorsteen, dakkapel of dakraam.
  • Onderzoek dan wat het vermogen van het systeem moet zijn om je terugverdientijd te bepalen. Leveranciers van zonnepalen kunnen deze informatie aan je verstrekken.

Wanneer is je dak geschikt?

zonnepaneelHet is het beste als de beschikbare ruimte op je dak naar het zuiden gericht is. Zo maak je optimaal gebruik van ze zonne-energie. De dakhelling is idealiter ongeveer 35 graden. Maar als je dak niet aan deze criteria voldoet, kan het nog steeds rendabel zijn om zonnepanelen op je dak te plaatsen. Daarvoor is geen bouwvergunning nodig. Als je in een monumentaal pand woont, is het wel raadzaam om contact op te nemen met de gemeente.

Opbrengst

Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt ongeveer 4000 kWh per jaar. Met 30 zonnepalen van één vierkante meter kan een huishouden gemiddeld ongeveer 50% van het eigen energieverbruik opwekken. Hierbij uitgaande van het gemiddelde dat één vierkante meter zonnepaneel oplevert, namelijk 80 kWh per jaar (30 x 80 kWh = 2400 kWh). Het precieze rendement per vierkante meter zonnepaneel hangt af van een aantal factoren:

  • opbrengst zonnepanelenDe intensiteit van de zon.
  • De temperatuur.
  • De hoeveelheid schaduw die op één of meer van de zonnepanelen valt.
  • Het materiaal waaruit de zonnepanelen zijn gemaakt.

Of… gebruik de zonnepanelencalculator.

Zonnepanelencalculator

Kostenindicatie

Aantal
zonnepanelen
Aantal
Wattpiek totaal
Zonnepanelen kosten   
zonder installatie
Installatiekosten
3 540 €    900,- / € 1.200,- € 500,-
6 1080 € 2.000,- / € 2.300,- € 700,-
8 1880 € 3.800,- / € 4.000,- € 1.000,-
12 2820 € 5.400,- / € 5.900,- € 1.300,-
19 4230 € 7.800,- / € 8.400,- € 1.800,-

Bron

Zonnepanelen helpen het klimaat

Je helpt het klimaat te beschermen door zelf zonne-energie op te wekken. Er komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen en broeikasgassen vrij. Voor de productie van de panelen is er echter wel energie uit fossiele brandstoffen nodig en komt er CO2 vrij. Na 3 jaar heeft het systeem net zoveel energie bespaard als dat er nodig was bij de productie van het systeem. Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee, dus dat levert toch een behoorlijke milieuwinst op. Als de panelen niet meer goed zijn, mogen ze als elektronica-afval naar de vuilstort van de gemeente. Bepaalde onderdelen kunnen worden hergebruikt. Op dit moment werkt de zonne-industrie aan een Europees hergebruiksysteem.