Zijn grote broer en zus, Wind en Zon, scoren hoge ogen als het gaat om duurzame energieopwekking. Toch mag het ondergeschoven, doch meest efficiënte, kindje Restwarmte niet worden onderschat en kan hiermee in de toekomst nog veel winst worden geboekt.

Wat is restwarmte precies?

Restwarmte is het deel van de omgezette energie die verloren gaat in de vorm van warmte, zoals bij motoren en energiecentrales maar ook binnen de landbouw- en industriële sector. Of op kleinere schaal bij airco’s, warmte-absorberende zonnige plekken, elektrische apparaten, douchewater, riolering en zelfs bij sportende mensen. Eigenlijk levert élk temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving restwarmte op, je spreekt dan van exergie in plaats van energie.

sofc-brandstofcel

Als we specifiek naar Nederland kijken is restwarmte in grote mate beschikbaar. Een voorbeeld? Binnen de industriële sector wordt jaarlijks 530 PJ (1015 Joule) aan warmte gebruikt, dit komt overeen met circa 16,7 miljard m3 aardgas. Hiervan wordt ongeveer 19% weer onbenut afgegeven als restwarmte.

Grootste fabel over restwarmte

Het is een fabel dat restwarmte niet schadelijk is voor het milieu. Aangezien het voor veel mensen nog een redelijk onontgonnen gebied is, is het daarom nog niet alom bekend dat de uitstoot ervan wel degelijk schadelijk voor het milieu is. En is het vervolgens best vreemd dat er wél bij iedereen een gemeentelijke aanslag op de mat valt voor afvalwater en huishoudelijk afval, maar niet voor deze vorm van thermische vervuiling.

Een opmerkelijk feit over restwarmte

warmtenetMomenteel zijn het vaak nieuwbouwwijken die worden voorzien van warmtenetten, terwijl juist oude gebouwen die moeilijk te renoveren zijn hier behoefte aan hebben. De verwachting is dat, door steeds betere isolatie en de daarmee verbeterende energetische gebouwvoorraad, nieuwe woningen en wijken in de toekomst geheel zelfvoorzienend zullen zijn qua energie door het steeds beter benutten van alle technologische en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

In praktijk

Hoewel het gebruik van restwarmte eigenlijk een oplossing is voor niet-duurzame systemen, blijft het altijd zinvol om hier gebruik van te maken. Zo is er op de Maasvlakte voor de grootste LNG-terminal (liquid natural gas) van Europa het GATE systeem (Gas Acces to Europe) opgezet. Het extreem koude vloeibare gas wordt met schepen de haven van Rotterdam ingevaren en met behulp van de restwarmte van E.ON weer gasvormig gemaakt.

De restwarmte ontstaat bij de opwekking van energie uit de MPP3 centrale van E.ON waarmee zij energie levert binnen Nederland. Met behulp van nieuwe technologieën als deze probeert de energieleverancier het opwekken van energie zo veel mogelijk te verduurzamen. De restwarmte bestaat uit water van rond de 20 ºC en wordt via glasvezelversterkte buizen getransporteerd naar GATE.

lng-gate