Veel stroom die in Nederland als groene stroom wordt verkocht, is dat in de praktijk niet. Ongeveer 65% van alle 3 miljoen huishoudens die groene stroom hebben, krijgt stroom die alleen op papier groen is. Dat komt onder andere omdat veel energiemaatschappijen stroom halen uit Noorwegen met een Noorse groene stroomcertificaat dat daar geen enkele waarde heeft en bij lange na niet aan de Nederlandse norm voldoet. Toch wordt dit certificaat aan de Nederlandse consument overhandigd, die dit – logischerwijs – voor waar aanneemt. Op welke informatie kan de consument wél vertrouwen om te bepalen of hun stroom groen is?

Wanneer is stroom groen?

Je weet of elektriciteit groen is door te kijken naar de wijze waarop het is opgewekt. Groene stroom wordt opgewekt met windmolens, waterkrachtcentrales, biomassa-installaties of zonnecollectoren. Grijze stroom komt van kolencentrales, kernreactoren en gascentrales.

Opties om echtheid te controleren

  • Het garantiecertificaat is bedoeld om consumenten van informatie over de herkomst van de stroom te voorzien. In de praktijk echter, blijkt het waarheidsgehalte soms twijfelachtig als je bovenstaande in ogenschouw neemt.
  • Het is raadzaam om te kijken naar het stroometiket dat je als consument behoort te krijgen van je energiemaatschappij. Als je groene stroom afneemt, moet je op het etiket precies kunnen zien welk percentage daarvan groen is, welk percentage grijs en welk percentage niet bekend is. Het stroometiket krijg je elk jaar vóór 1 april, vaak samen met je jaarrekening.
  • Doe de ‘echte groene stroom’-checker die de Klimaatcampagne gelanceerd heeft. Alle groene stroomproducten die in Nederland worden verkocht staan hier op een rijtje. Klik HIER voor de checker.