Biobrandstof (1)Wanneer het over het milieu gaat, wordt vroeg of laat ook altijd de auto in de discussie betrokken. Het laten staan van de auto is natuurlijk de meest milieuvriendelijke keuze op dit vlak, maar dat is niet voor iedereen even realistisch. Gelukkig groeit het aantal groene opties om auto te rijden steeds harder. We spreken in deze context over auto’s die rijden op zogenaamde biobrandstoffen. Dit zijn alternatieven voor de traditionele fossiele brandstoffen, die een veel grotere impact op het milieu hebben.

Wat is biobrandstof precies?

Biobrandstof is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soort brandstoffen die allemaal gemeen hebben dat ze uit biomassa worden opgewekt. Deze zijn er in zowel vaste, vloeibare en gasvorm, waarbij het grootste voordeel is dat de voorraad niet eindig is zoals bij fossiele brandstoffen. Naast de toepassing in auto’s kan biobrandstof ook gebruikt worden om energie voor huishoudens op te wekken. Eigenlijk is het de oudste vorm van energie, want voordat de mens fossiele brandstoffen ontdekte werd er uitsluitend gebruikt gemaakt van biomassa als energievoorziening. Denk hierbij aan het stoken van hout en turf voor kachels.

Biobrandstof in auto’s

Hoewel het gebruik van biobrandstof voor auto’s de laatste jaren steeds populairder wordt, is ook dit eigenlijk een techniek die al veel langer gebruikt wordt. Zo reden de eerste auto’s die Henry Ford produceerde op biobrandstoffen en liep de allereerste dieselmotor op pindaolie. Natuurlijk zijn de technieken in de loop der jaren steeds verder verfijnd en zijn er nu veel meer mogelijkheden op het gebied van biobrandstof. Een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen:

1. Elektrisch rijden

volvo-c30-elektrisch-2Deze manier van energiezuinig rijden wordt door de overheid op verschillende manieren aangemoedigd, bijvoorbeeld door een lagere BPM voor elektrische auto’s. Het grootste voordeel van elektrisch rijden is dat het nauwelijks CO2-uitstoot veroorzaakt, maar de beperkte actieradius is voor veel automobilisten nog een drempel om de overstap te wagen.

2. Bio-ethanol (E85)

Deze biobrandstof wordt verkregen met behulp van de fermentatie van suikers uit bijvoorbeeld suikerriet, maïs, tarwe of suikerbieten. Niet alleen het winnen van deze brandstof biedt voordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen, maar ook de uitstoot van CO2 is beduidend minder. Overigens bestaat bio-ethanol niet uitsluitend uit biologische grondstoffen. Doorgaans bestaat het mengsel voor 85% uit ethanol en 15% benzine.

3. Biodiesel

Ook aan deze brandstof liggen plantaardige stoffen ten grondslag, waarbij in de meeste gevallen gebruik wordt gemaakt van koolzaad. Waar er voor het rijden op bio-ethanol vaak nog aanpassingen van de auto nodig zijn, is dit bij biodiesel veel minder het geval. Ook de uitstoot van roet en aromaten is beduidend lager bij auto’s die rijden op biodiesel.

De overheid en biobrandstoffen

biobrandstofZoals hiervoor al vermeld doet de overheid er al veel aan om het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen. Naast aantrekkelijke regelingen voor elektrische auto’s worden er bijvoorbeeld ook richtlijnen opgesteld waardoor er meer op deze groene brandstoffen gereden gaat worden. De landen van de EU hebben zodoende afgesproken in 2020 minimaal 10% van de brandstof uit hernieuwbare alternatieven moet bestaan. Daar wordt stapsgewijs naartoe gewerkt, waarbij de doelstelling van 4,5% in 2012 al gehaald is. Een van de acties die hiervoor ondernomen wordt is bijvoorbeeld dat leveranciers van brandstof standaard al kleine percentages biobrandstof door hun benzine en diesel mengen.