Vanaf nu wordt fietsen nog milieuvriendelijker want het project SolaRoad gaat officieel van start. SolaRoad is een unieke innovatie op het gebied van energiewinning en duurzaamheid. Fietspaden geplaveid met zonnepanelen moeten ervoor zorgen dat zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. Het wegennet als een onuitputtelijke bron van groene energie, dat klinkt toch te mooi voor worden? Toch niet, want de eerste test heeft namelijk al plaatsgevonden in Noord-Holland.

De Techniek

SolaRoad-Techniek

Het project van SolaRoad heeft een simpel idee: Het wegdek vangt zonlicht dat op het wegdek valt op en zet het om in elektriciteit. Het idee om het bestaande wegennet te benutten voor het verzamelen van zonne-energie is briljant. Het wegennet van Nederland bestaat namelijk uit ongeveer 140.000 kilometer waardoor er geen gevolgen zijn voor het huidige landschap. De SolaRoad wordt ontwikkeld als elementverharding. De weg bestaat uit betonnen modules van 2,5 tot 3,5 meter breed met een lichtdoorlatende geharde toplaag van 1 centimeter. Onder het glas liggen de kristallijn silicium zonnecellen die moeten zorgen voor het omzetten van zonlicht. Het verschil met het gewone wegdek is de toplaag die zo veel mogelijk zonlicht moet doorlaten en tegelijkertijd sterk genoeg moet zijn om als wegdek te dienen. De geleverde elektriciteit dient in de toekomst te worden gebruikt voor de wegverlichting, verkeerslichten en bewegwijzering, maar ook lokale huishoudens zullen worden voorzien van deze elektriciteit.

Toekomst

De komende drie jaar worden er verschillende tests en metingen gedaan om de SolaRoad verder te ontwikkelingen. Deze metingen moeten vooral inzicht geven in hoeveel energie het daadwerkelijk oplevert, of het werkt onder externe omstandigheden en of het goed fungeert in de praktijk. De makers van het project, TNO, gaan voor een stapsgewijze benadering van het project. In onderstaande video wordt het SolaRoad project visueel toegelicht.

SolaRoad Netherlands from SolaRoad on Vimeo.