Duurzame energie wordt steeds belangrijk omdat het niet ‘op’ raakt. Duurzame energiebronnen als zonlicht en windkracht zijn onuitputtelijk, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen als aardgas en kolen. Bovendien drukt duurzame energie veel minder zwaar op het milieu omdat de hoeveelheid broeikasgas CO2 die vrijkomt bij de opwekking ervan, veel minder is.

Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen ontstaat ongeveer 850 gram CO2. Bij de duurzame energiebron zonlicht is dat maar 50 gram.

Bronnen van duurzame energie

De meest bekende bronnen van duurzame energie zijn zonne-energie, energie uit biomassa, windenergie en energie uit waterkracht. De elementen vormen de basis:

  • Aarde: bodemwarmte en aardwarmte. Deze energie wordt opgewekt uit de buitenste laag van de aardkorst en kan worden gebruikt voor ruimteverwarming.
  • Water: waterkracht. Deze energie wordt opgewekt uit stromend water, het liefst door gebruik te maken van flinke hoogteverschillen. Op die manier heeft het water meer kracht. In Nederland zijn natuurlijk geen hoogteverschillen. Waterkrachtcentrales halen hier daarom energie uit enorme hoeveelheden water die in korte tijd turbines passeren. Deze reactieturbines maken gebruik van het drukverschil voor en achter de turbine.
  • Lucht: windenergie. Het Nederlandse landschap is zeer geschikt om met windkracht energie op te wekken. Nederland is plat en zeer winderig. De werking van windenergie lijkt op dat van een fietsdynamo. Met draaiende wieken wordt een generator aangedreven die elektriciteit opwekt.

aandeel windenergie

  • Vuur: zonne-energie. Een betrouwbare energiebron is zonlicht, ook in Nederland. Bij de productie van elektriciteit uit zonlicht komen er bijna geen milieuonvriendelijke stoffen vrij als CO2. De bekendste toepassingen zijn zonnepanelen en zonneboilers.Minder bekend is passieve zonne-energie.

passive solar design

Duurzame energie steeds belangrijker

Energieproducenten, overheden, milieuorganisaties, onderzoeksinstituten, grote en kleine bedrijven zijn het er over eens dat duurzame energievoorziening steeds belangrijker wordt. Door bewustwordingsfilms als The 11th Hour en An Inconvenient Truth en halen klimaatverandering en energiebesparing de laatste jaren steeds vaker het nieuws. Het is overduidelijk dat er schaarste in energie zal ontstaan dat zal leiden tot grote economische en politieke problemen. En belangrijker: als er op deze voet wordt doorgegaan met fossiele brandstoffen, zijn de gevolgen voor het klimaat niet te overzien. De EU heeft daarom niet voor niets een quotum gesteld. Nederland staat er op dit moment niet goed voor: er wordt slechts 4% energie uit duurzame bronnen opgewekt. Maar het Energieakkoord dat onlangs is gesloten, geeft hoop voor de toekomst.