Brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa staan ook wel bekend onder de naam biobrandstoffen. Deze brandstoffen kunnen in vaste, vloeibare of gasvormige toestand voorkomen en ze staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Dit komt waarschijnlijk vooral doordat we ons realiseren dat de fossiele brandstoffen een keer op zullen raken en we dus op zoek moeten naar een vervanger.

Alle biobrandstoffen zijn ingedeeld in drie verschillende categorieën (generaties):

Eerste generatie biobrandstof

biobrandstofBiobrandstof van de eerste generatie is biobrandstof die wordt gemaakt van plantaardige materialen, zoals graan, mais en palmolie. Voor de productie van biobrandstof van de eerste generatie wordt meestal gebruik gemaakt van voedselgewassen en het gebruik van landbouwgrond is dus een vereiste. Deze brandstofvom wordt de laatste tijd steeds meer bekritiseerd met als hoofdreden omdat het de concurrentie aangaat met voedselgewassen en dit zou op zijn beurt weer de armoede en honger in de hand werken.

Tweede generatie biobrandstof

biobrandstof_2Biobrandstof van de tweede generatie is biobrandstof die niet is gerelateerd aan voedsel en dit type brandstof bestaat voornamelijk uit restafval. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld delen van planten die niet gegeten kunnen worden, dierlijk vet, frituurvet of delen van hout die bij een productieproces niet meer worden gebruikt.

Derde generatie biobrandstof

biobrandstof_3Biobrandstof van de derde generatie is biobrandstof die wordt opgewekt met behulp van bacteriën en algen. De algen en bacteriën worden speciaal voor het opwekken van energie gekweekt en zij kunnen op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier energie produceren. Biobrandstof van de derde generatie wordt op dit moment nog niet zoveel toegepast, voornamelijk door relatief hoge kosten en het feit dat de techniek nog verder moet worden verbeterd.

energie rapport 2011

Energierapport_2011

Beschrijving: Het Energierapport 2011 bevat de maatregelen om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en geleidelijk over te laten schakelen op hernieuwbare energie.
De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende fossiele brandstoffen. Daarbij moeten we meer profiteren van onze sterke energiesector. Energie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de economie. Afnemers moeten kunnen rekenen op betrouwbare energie tegen concurrerende prijzen. Om dat te behouden zijn alle veilige en betrouwbare energie-opties hard nodig, grijs en groen.

energyreport_parliamentary_taskforce_windenergy_at_sea_NL_2011

Aanbiedingsbrief-windenergie-2011

Beschrijving: De minister van Economische Zaken biedt de Tweede Kamer het Energierapport 2011 aan. Ook stuurt de minister de reactie toe van het Kabinet op het eindrapport van de Taskforce Windenergie op zee.