Als we het over duurzame energie in Nederland hebben, dan speelt bio-energie een grote rol. Meer dan de helft van alle duurzame energie in Nederland is namelijk bio-energie, maar wat is bio-energie eigenlijk precies en waarom is het duurzaam?

Bio-energie is energie die voornamelijk met plantaardige brandstoffen wordt opgewekt. We noemen de plantaardige brandstoffen ook wel biomassa en biomassa bestaat in de meeste gevallen uit bijvoorbeeld mest, plantaardige oliën en restafval zoals GFT.

Het opwekken van stroom door de verwerking van biomassa is in Nederland zeer populair, omdat het een relatief goedkope manier voor het opwekken van groene stroom is en deze stroom kan bovendien worden geproduceerd in een van de vele kolencentrales in ons land.

Hoewel er bij bio-energie, anders dan bij bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, brandstoffen worden gebruikt, is het toch een duurzame vorm van energie. Dit komt doordat biomassa in een eerder stadium van zijn leven als boom of plant CO2 uit de lucht heeft gehaald. Wanneer de hele kringloop wordt bekeken, dan wordt er dus geen of slechts zeer weinig CO2 uitgestoten.

Daarnaast is biomassa ook een onuitputtelijke bron van energie en daarmee voldoet het aan een belangrijke andere voorwaarde van duurzame energie. Door de aanplanting van nieuwe bossen en gewassen en het onderhoud van bossen en grond die wordt gebruikt voor de planting van gewassen kan er voor een onuitputtelijke aanvoer van brandstoffen worden gezorgd.

Ten slotte bieden bio-brandstoffen ook een hoog rendement, doordat de conversie van biomassa naar bio-energie is geoptimaliseerd. We kunnen dus concluderen dat bio-energie milieuvriendelijk en onuitputtelijk is en tevens een hoog rendement biedt. Bio-energie voldoet hiermee aan alle voorwaarden voor duurzame energie.
bio-energie