In een eerder artikel schreven we dat koffie-afval kan dienen als biobrandstof. De koffiedrab bestaat voor 11 tot 20 procent uit plantaardige olie maar ook het restafval is inzetbaar voor kledingproducenten. Een Brits duo heeft hier uitermate goed op ingespeeld door het groene energiebedrijf Bio-Bean op te zetten.

Bio bean

Bio-Bean

Bio-Bean is een bedrijf gevestigd in Londen dat producten maakt van koffie-afval. De Britten Benjamin Harriman en Arthur Kay  kwamen op het idee en begonnen het bedrijf Bio-Bean. Door middel van de gewonnen Green Challenge prijs is het mogelijk om uit te breiden en de productie op te schalen. Deze innovatieve prijs leverde het duo namelijk €500.000 op.

Het concept

Het concept van het bedrijf bestaat uit 4 stappen:

1. Het produceren van koffie-afval door bijvoorbeeld Starbucks
2. Het verzamelen van koffie-afval
3. Recyclen van koffie-afval in biobrandstof
4. Londen voorzien van biobrandstof

Bio-bean produceert dus biobrandstoffen uit koffiedik. Biobrandstoffen die worden geproduceert zijn biodiesel en brandbare bio pellets. Deze biobrandstoffen dienen als energievoorziening van gebouwen en transportsystemen. Het bedrijf speelt in op de behoefte aan schone, goedkope, lokale energie en een verantwoorde inzameling en verwerking van afvalstoffen.